Tuesday 8 February 2022

SGO:n harjoittelupaikat ja kesätyöt 2022

Harjoittelupaikat ja kesätyöt vuodelle 2022 ovat haussa 20.2.2022 saakka. Paikkoja on yhteensä 9 observatorion eri tutkimusyksiköissä, jotka sijaitsevat Sodankylässä ja Oulussa (seismologia ja kosminen säteily). Paikkoja täytettäessä pääpaino on yliopistotason opiskelijoissa, mutta mahdollisuuksien mukaan muitakin palkataan. Muutamia paikkoja on avoinna myös lukioikäisille tämän tekstin lopussa.

Vuoden 2022 yliopistoharjoittelijoiden rekrytointi tapahtuu SAIMA-järjestelmän kautta. Sähköpostihakemuksia ei käsitellä. Mikäli olet jo ehtinyt  lähettää hakemuksen, täytä se uudelleen SAIMASSA! Hakemukset ovat Saimassa kahdessa osassa: toisessa tehtävät, joissa työtehtävät ovat suomeksi, ja toisessa ne, joissa pääasiallinen työkieli on englanti. Voit hakea halutessasi molempiin.

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=1&id=000012746&lang=fi

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=1&id=000012748&lang=fi

Lopputyöaiheita sekä muita opiskeluihin liittyviä harjoittelupaikkoja voit tiedustella ympäri vuoden.


SAIMAn kautta on tarjolla mm. seuraaviin aihepiireihin liittyviä tehtäviä:

  1. Harjoittelija osallistuu observatorion jatkuvien mittausten ylläpitoon, osallistuu havaintotyöhön kesälomien aikana sekä dokumentointiin, pitkäaikaisaineistojen käsittelyyn ja arkistointityöhön.Tehtävät määräytyvät hakijan osaamistason perusteella. Eduksi katsotaan yliopistotason avaruusfysiikan ja geofysiikan opinnot. Ajankohta touko-elokuu. (Vastuullinen ohjaaja Thomas Ulich/Tero Raita)
  2. Monimutkaiset magneettiset rakenteet työssä tutustutaan magneettisen ympäristön muutoksiin lyhyillä ja pitkillä aikaskaaloilla. Lyhyillä aikaskaaloilla tutkitaan magneettikentän nopeita vaihteluita (pulsaatioita) ja magneettikentän kierteisyyttä maan lähiavaruudessa sekä auringossa. Pitkillä aikaskaaloilla tutkitaan magneettinapojen liikettä ja mietitään liikkeen fysikaalisia syitä. Magneettisen ympäristön muutokset vaikuttavat moniin jokapäiväisiin järjestelmiin kuten sähkönjakeluun, navigointiin ja viestintään, joten häiriöiden esiintymisajankohdan ja intensiteetin ennustaminen on tärkeää. Työ on osa kansallisella tiekartalla olevaa Earth-Space Research Ecosystem infrastruktuuria ja EU:n PITHIA hanketta. (Vastuullinen ohjaaja Eija Tanskanen)
  3. Ennen havaitsemattomien äänitaajuisten radioaaltojen luokittelu ja analysointi. SGO:lla on maailman herkin ELF-VLF-vastaanotin Sodankylän Pomokairassa. Sen herkkyys on jopa 100-kertainen vastaaviin laitteisiin verrattuna. Sillä havaitaan mm. jokainen salamanisku ympäri maailmaa ja sellaisia Maan magnetosfäärissä syntyviä emissioita, joita muualla ei pystytä rekisteröimään. Tehtävänä on verrata näitä emissiota muihin geofysikaalisiin mittauksiin ja ilmiöihin. Suunniteltu työ johtaa todennäköisesti tieteelliseen julkaisuun. (Vastuullinen ohjaaja Jyrki Manninen)
  4. Revontulien esiintyminen ja vaihtelu työssä tutkitaan revontulia, niiden perusfysiikkaa ja vaihtelua viimeisen sadan vuoden ajalla. Työssä tutustutaan peruslaskennan työkaluihin ja revontulista tehtyihin mittauksiin all-sky-kameralla, satelliiteilla ja magnetometreillä. Työssä etsitään revontulirikkaita ja -köyhiä ajanjaksoja ja vertaillaan avaruussääolosuhteita näiden jaksojen aikana. Lisäksi työssä tutustutaan revontulien alkusyihin aurinkotuulessa ja auringossa sekä vanhojen mittausten digitointiin käytettävään digitointilaitteeseen DigiMAG. Työ on osa Suomen Akatemian ”Space storms” projektia sekä FIRI/FLEX-EPOS instrastruktuuria. (Vastuullinen ohjaaja Alexander Kozlovsky)
  5. Hiukkaspresipitaation havaitseminen ja vaikutukset yläilmakehän otsonikemiaan maanpinta- ja satelliittihavainnoista. Harjoittelussa opitaan analysoimaan mittausaikasarjoja signaalinkäsittelyn työkalujen avulla. (Vastuullinen ohjaaja Antti Kero)
  6. Sodankylän geofysiikan observatorio on kehittämässä omaa satelliittiosaamiskeskustaan, johon kuuluu olennaisena osana oma satelliittimissio. Työtehtäviin kuuluu satelliitin ja avaruusinstrumenttien mekaaniset suunnittelu- ja kehitystehtävät. Odotamme sinulta työtehtävään soveltuvaa osaamista, vähintään yhden 3D-mallinnusohjelman osaamista (esim. Inventor, SolidWorks) sekä alan kursseja suoritettuina. Arvostamme erityisesti halukkuutta uusien asioiden oppimiseen ja itsesi kehittämiseen sekä kokemusta aiemmista avaruusalaan liittyvistä projekteista ja mekaanisista työtehtävistä. Työn jatkamisesta opinnäytteeksi voidaan neuvotella erikseen. Työssä on etätyömahdollisuus. (Vastuullinen ohjaaja Jouni Envall)


Sekä englanninkielisessä haussa:

  1. Solar activity predictions. Solar activity in the form of sunspot numbers, solar flares, coronal mass ejections, solar particle storms, geomagnetic disturbances, etc. varies within the 11-year solar cycle. On top of that, 11-year solar cycles are modulated in their size, from the Maunder minimum in the early 17th century to the Modern maximum in the late 20th century. For planning space missions, it is important to forecast the level of activity. Physically, the solar activity variability has a significant chaotic component and is not expected to be predictable on a timescale longer than 5-10 years. The task of this project is to perform a formal prediction of solar activity using modern AI methods, e.g., machine learning, neural network, etc. and define the limit of its predictability. The work will be performed at the Oulu campus, under the supervision of Prof. Usoskin. Candidates should possess a basic knowledge of AI methods and corresponding programming skills. (Supervisor Ilya Usoskin)
  2. Organization of telemetry, alerts and safe code deployment for remote neutron monitors in Antarctica. In particular, the trainee will assemble a prototype of our current infrastructure in Antarctica (2 raspberry Pi's + network) and write code for the telemetry acquisition, alerts and safe code deployment. He/she will learn how to work with Linux, how to operate remote servers, how to write bash scripts. (Supervisor Stepan Poluianov)


Lukioikäisille on tarjolla erilaisia tutkimusavustajan tehtäviä ja aineistojen järjestelytehtäviä. Näihin tehtäviin löydät hakulomakkeen täältä (kohdasta Other Student Applications):

https://sgo.fi/Contact/ContactUs.php


Lisätietoja: Hanna Silvennoinen (etunimi.sukunimi@oulu.fi, puh. 0294 481410)