Tuesday 26 October 2021

Changing polar region – enjoying eight seasons of the Arctic


The polar regions are in a continuous change. The change has been, and needs to be, monitored continuously and the collected information should be stored and used sustainably. This enhances the understanding on the consequences of the changing polar region and mitigation of the effects.

The full blog text:Text by Prof. Eija Tanskanen (Eija.Tanskanen@sgo.fi)

Monday 13 September 2021

Onnistunut HEMERA-stratosfääripallolento

Lauantaina 11.9.2021 klo 12:53 Suomen aikaa laukaistun kansainvälisen HEMERA-stratosfääripallon lento sujui menestyksekkäästi. Pallon reitti kulki Esrangen avaruustutkimuskeskuksesta Kiirunasta Suomeen Kolarin, Rovaniemen ja Ranuan kautta Posiolle. Pallo oli kooltaan yli 100 metriä, kävi korkeimmillaan 33,1 km korkeudessa ja kuljetti lähes kaksi tonnia massaa.

Eri maiden tutkimusryhmien omat hyötykuormat eli erilaiset mittausinstrumentit olivat kiinnitettyinä pallon alapuolella sijaitsevaan kuutiomaiseen alumiinikehikkoon eli gondoliin, jonka koko oli 2,5 kuutiometriä. Gondoli oli päällystetty lämpötilavaihteluja tasapainottavalla kanvaasilla. Lisäksi eri instrumenteilla oli omat lämpöeristyksensä, koska stratosfäärissä lämpötila laskee jopa –60 celsiusasteeseen. Sodankylän Geofysiikan Observatoriolla oli lennolla mukana kosmista säteilyä mittaava instrumentti SGO:n laboratoriossa suunnitellussa ja rakennetussa lämpöeristyslaatikossa, sekä kaksi lämpötilasensoria laatikon ulko- ja sisäpuolella.

Lennon lopuksi gondoli ja pallo irrotettiin toisistaan, jonka jälkeen gondoli laskeutui hallitusti laskuvarjolla asumattomalle alueelle Posiolla. Gondoli ja pallo noudettiin helikopterilla, jolla ne kuljetettiin tien varteen ja lopulta rekalla takaisin Kiirunaan Esrangen avaruuskeskukseen. Yli päivän kestäneen kuljetuksen jälkeen gondolista purettiin hyötykuormat maanantaina 13.9.


SGO:n tutkimustiimi ensin irrotti gondolissa sijainneen oman lämpötilasensorinsa, jonka jälkeen oli vuorossa itse tutkimusaineistoa tuottaneen säteilyilmaisimen hellävarainen irrotus. Mittauskampanjan jännittävimmät hetket koettiin, kun varmistettiin kaikkien SGO:n laitteiden toimineen erinomaisesti ja moitteettomasti. Tiimi valmistautuu nyt kotiinpaluuseen, jonka alkavat työt itse mittausaineiston tutkimiseksi.

Teksti: Esa Turunen, Sodankylä.

Lue lisää: 

 • YLE Uutiset: "Jättimäinen tutkimuspallo nousi Kiirunasta 35 kilometrin korkeuteen ja laskeutuu Suomen Lappiin – tutkimuksessa saadaan lisätietoa ilmastonmuutoksesta ja säteilystä"
 • YLE Uutiset: "Katso, kuinka jättimäinen pallo nousi korkeuksiin – harvinainen tutkimuslento Ruotsista stratosfääriin ja Suomen Lappiin onnistui"

Friday 5 February 2021

SGO:n harjoittelupaikat ja kesätyöt 2021

Haku kesätyö- ja harjoittelupaikat vuodelle 2021 ovat haussa 7.3.202saakka. Paikkoja on yhteensä seitsemän observatorion eri tutkimusyksiköissä, jotka sijaitsevat Sodankylässä ja Oulussa (seismologia ja kosminen säteily). Paikkoja täytettäessä pääpaino on yliopistotason opiskelijoissa, mutta mahdollisuuksien mukaan muitakin palkataan. Vuoden 2021 rekrytointi tapahtuu SAIMA-järjestelmän kautta. Sähköpostihakemuksia ei käsitellä. Mikäli olet jo ehtinyt  lähettää hakemuksen, täytä se uudelleen SAIMASSA!

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?id=000010642&did=5600&lang=fi&jc=1&nav_from_open_jobs_view_new=true

Oulun yliopiston harjoittelupaikat ja linkki hakemusprosessiin:

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_jobs_view_new.html?did=5600&lang=fi&jc=1&new_ijob_request=true

Lopputyöaiheita sekä muita opiskeluihin liittyviä harjoittelupaikkoja voit tiedustella ympäri vuoden.

--------------------------

Shortly in English:

SGO's summer work and university traineeship call is open now. The application process is done in SAIMA. Below are the topics. Note! E-mail applications will not be handled in 2021 call. Please, fill the form in SAIMA.

Call in SAIMA:

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?id=000010642&did=5600&lang=en&jc=1&nav_from_open_jobs_view_new=true

Application process:

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_jobs_view_new.html?did=5600&lang=en&jc=1&new_ijob_request=true

Some of topics are in English. You might need the position number (number from the title after "Harjoittelupaikka") from the call text.

Thesis topics as well traineeships related to studies at SGO are available all the time.

--------------------------

SAIMAn kautta on tarjolla mm. seuraaviin aihepiireihin liittyviä tehtäviä (some in English):

 • Harjoittelija osallistuu observatorion jatkuvien mittausten ylläpitoon, osallistuu havaintotyöhön kesälomien aikana sekä dokumentointiin, pitkäaikaisaineistojen käsittelyyn ja arkistointityöhön.Tehtävät määräytyvät hakijan osaamistason perusteella. Eduksi katsotaan yliopistotason avaruusfysiikan ja geofysiikan opinnot. Ajankohta touko-elokuu.
 • Ennen havaitsemattomien äänitaajuisten radioaaltojen luokittelu ja analysointi. SGO:lla on maailman herkin ELF-VLF-vastaanotin Sodankylän Pomokairassa. Sen herkkyys on jopa 100-kertainen vastaaviin laitteisiin verrattuna. Sillä havaitaan mm. jokainen salamanisku ympäri maailmaa ja sellaisia Maan magnetosfäärissä syntyviä emissioita, joita muualla ei pystytä rekisteröimään. Tehtävänä on verrata näitä emissiota muihin geofysikaalisiin mittauksiin ja ilmiöihin. Suunniteltu työ johtaa todennäköisesti tieteelliseen julkaisuun.
 • Revontulien esiintyminen ja vaihtelu työssä tutkitaan revontulia, niiden perusfysiikkaa ja vaihtelua viimeisen sadan vuoden ajalla. Työssä tutustutaan peruslaskennan työkaluihin ja revontulista tehtyihin mittauksiin all-sky-kameralla, satelliiteilla ja magnetometreillä. Työssä etsitään revontulirikkaita ja -köyhiä ajanjaksoja ja vertaillaan avaruussääolosuhteita näiden jaksojen aikana. Lisäksi työssä tutustutaan revontulien alkusyihin aurinkotuulessa ja auringossa sekä vanhojen mittausten digitointiin käytettävään digitointilaitteeseen DigiMAG. Työ on osa Suomen Akatemian ”Space storms” projektia sekä FIRI/FLEX-EPOS instrastruktuuria.
 • Monimutkaiset magneettiset rakenteet työssä tutustutaan magneettisen ympäristön muutoksiin lyhyillä ja pitkillä aikaskaaloilla. Lyhyillä aikaskaaloilla tutkitaan magneettikentän nopeita vaihteluita (pulsaatioita) ja magneettikentän kierteisyyttä maan lähiavaruudessa sekä auringossa. Pitkillä aikaskaaloilla tutkitaan magneettinapojen liikettä ja mietitään liikkeen fysikaalisia syitä. Magneettisen ympäristön muutokset vaikuttavat moniin jokapäiväisiin järjestelmiin kuten sähkönjakeluun, navigointiin ja viestintään, joten häiriöiden esiintymisajankohdan ja intensiteetin ennustaminen on tärkeää. Työ on osa kansallisella tiekartalla olevaa Earth-Space Research Ecosystem infrastruktuuria ja EU:n PITHIA hanketta.
 • Hiukkaspresipitaation havaitseminen ja vaikutukset yläilmakehän otsonikemiaan maanpinta- ja satelliittihavainnoista. Harjoittelussa opitaan analysoimaan mittausaikasarjoja signaalinkäsittelyn työkalujen avulla.
 • Flux of cosmic rays near Earth is modulated by solar magnetic activity carried out by solar wind and interplanetary magnetic field. In addition, severe solar eruptive storms (flares and coronal mass ejections) can produce fluxes of solar energetic particles filling the near-Earth space. Cosmic-ray variability is continuously monitored by ground-based detectors, known as neutron monitors (NMs). The cosmic-ray data are collected in a database hosted and maintained by SGO. The database needs to be updated to accommodate some improvements and data corrections. Basic knowledge of scientific data analysis and programming in algorithmic languages (Matlab, Python, R, etc) is an advantage. The work can potentially lead to a larger project work.
 • Task computation of EPPs (focusing on solar protons) induced ionization in the atmosphere during weak GLEs and sub-GLEs, considering the derived spectra of solar protons during solar cycle 24. The student is expected to possess knowledge on MATLAB or at least to learn at level to use for the task. In a summary is expected to develop MATLAB based tool  for computation of EPPs induced ionization. During the summer job training for the employment of the formalism of yield functions will be performed. This topic matches the tasks of SGO to study the energetic particles precipitation and related effects.  In case of success, at least one publication can be prepared.
 • The student is expected to dig in the existing NM records and to search for to search for not registered officially sub-GLEs (using the existing catalogues of strong SEPs) that can be included in the list and if the data allow assessment of their spectra using space-borne data. The student can be taught how to use to GLE database and NMDB as well as catalogs of strong  SEP events.
 • Sodankylän geofysiikan observatorio on kehittämässä omaa satelliittiosaamis­keskustaan, johon kuuluu olennaisena osana oma satelliittimissio. Työtehtäviin kuuluu satelliitin ja avaruusinstrumenttien mekaaniset suunnittelu- ja kehitystehtävät. Odotamme sinulta työtehtävään soveltuvaa osaamista, vähintään yhden 3D-mallinnusohjelman osaamista (esim. SolidWorks) sekä alan kursseja suoritettuina. Arvostamme erityisesti halukkuutta uusien asioiden oppimiseen ja itsesi kehittämiseen sekä kokemusta aiemmista avaruusalaan liittyvistä projekteista ja mekaanisista työtehtävistä. Työtehtävää pystyy jatkamaan esim. diplomityöksi ja se tulee johtamaan todennäköisesti tieteelliseen julkaisuun. Työssä on etätyömahdollisuus.
 • Sodankylän geofysiikan observatorio on kehittämässä omaa satelliittiosaamis­keskustaan, johon kuuluu olennaisena osana oma satelliittimissio. Työtehtäviin kuuluu satelliitin ja avaruusinstrumenttien sulautetut järjestelmät, jossa pääset mm. tekemään ohjelmistosuunnittelua, vaatimusmäärittelyä sekä dokumentaatiota. Odotamme sinulta työtehtävään soveltuvaa osaamista sulautetuista järjestelmistä, ja erityisesti arvostamme ohjelmointikokemusta STM32-tuoteperheestä. Arvostamme erityisesti halukkuutta uusien asioiden oppimiseen ja itsesi kehittämiseen sekä kokemusta aiemmista sulautettuihin järjestelmiin liittyvistä projekteista ja työtehtävistä. Työtehtävää pystyy jatkamaan opinnäytetyöksi ja se tulee johtamaan todennäköisesti tieteelliseen julkaisuun.
 • Lukioikäisille erilaisia tutkimusavustajan tehtäviä ja aineistojen järjestelytehtäviä.
Lisätietoa: Jyrki Manninen (etunimi.sukunimi@sgo.fi, puh. 0294-480824)