Thursday 8 June 2023

Avaruustilannekuva varautumisen ja puolustuksen näkökulmasta

Arktisella napa-alueella on tärkeä rooli avaruusperäisten häiriöiden havaitsemisessa. Napapiirin pohjoispuolisilta alueilta näkee käytännössä koko globaalin geoympäristön. Satelliittiperäisten toimintojen lisääntyessä kasvaa avaruuden häiriöiden vaikutus yhteiskunnan arkisiin ja kriittisiin toimintoihin.

Koko artikkeli Maanpuolustuslehdessä:

https://www.maanpuolustus-lehti.fi/avaruustilannekuva-varautumisen-ja-puolustuksen-nakokulmasta/

Tekstin on kirjoittanut MATINE:n avaruus- ja arktinen teemaryhmä.