Thursday 25 August 2016

Northern Lights Season has started!


The photo above was captured last night (24th August 2016, at 21:00 UTC (00:00 EEST) by one of the time-lapse cameras we operate jointly with Site-Eye Ltd, UK. The night sky is still too bright at the latitude of Sodankylä to get good contrast, but the season has definitely started. The scientific auroral all-sky camera will return in the near future for real-time monitoring. In the meantime, the time-lapse camera can be used for a look to the north from Sodankylä.

Photo: Site-Eye/SGO, text: Thomas Ulich.

Wednesday 10 August 2016

Absoluuttigravimetrausta Pittiövaarassa

SGO:n omien mittausten lisäksi observatorion tiloissa toimii myös useiden yhteistyökumppaneiden mittalaitteita. Eräs kotimaisista yhteistyökumppaneista on Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus (ent. Geodeettinen laitos). SGO:n mittausasemalla sijaitsee GNSS-vastaanottimet, jotka ovat osa kansallista ja kansainvälistä referenssiverkkoa. Laitteet rekisteröivät niin GPS, GLONASS-satelliittit kuin myös uudemmatkin GNSS-järjestelmät, viimeisimpänä kiinalaisten Beidou järjestelmän satelliitteja (suom. Otava).

GNSS-vastaanottimien lisäksi asemalla on absoluuttigravimetripiste, jolla 2-3 vuoden välein tehdään paikalle tuotavalla absoluuttigravimetrillä muutaman päivän havaintosarja, jossa toistuvasti mitataan tyhjiössä pudotettavan prismakappaleen putoamisaikaa, joista huipputarkan kellojärjestelmän, sekä laserilla saatavalla tarkan matkan avulla voidaan laskea absoluuttinen putoamiskiihtyvyys muutaman mikrogalin tarkkuudella. Pitemmällä havaintosarjalla saadaan muun muassa muiden taivaankappaleiden vetovoimien aiheuttamat muutokset painovoimaan mallinnettua pois tuloksista.

Tutkimuspäällikkö Jyri Näränen Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen Geodesian ja Geodynamiikan yksiköstä esitteli absoluuttigravimetrimittausta  SGO:n henkilökunnalle varsinaisen havaintosarjan teon jälkeen. Edessä absoluuttigravimetri, jonka yläosassa prisman pudotuskammi ja alaosassa kulkuajan mittaamiseen käytetty interferometri.


Painovoiman muutos on seurausta maan kohoamisesta jääkauden jälkeen. Sodankylässä maankuori kohoaa noin 5mm vuodessa, jolloin havaintopisteen etäisyys Maan keskipisteestä kasvaa. Samalla kuitenkin tiheämpää ylävaipan materiaalia virtaa tilalle. Muita havaintoihin vaikuttavia tekijöitä on mm. pohjaveden pinnan taso, joka täytyy havainnoissa huomioida. Hitaan muutoksen vuoksi havaintoja tehdään 2-3 vuoden välein, jolloin muutokset on mittaustarkkuuden rajoissa havaittavissa.

Niin, ja se havaittu g Sodankylässä on luokkaa 9.824….. m/s2