Friday 23 September 2022

Tutkijoiden yö 30.9. / Researchers' Night 30th Sep


🇫🇮 Sodankylän Tutkijoiden yön yleisöluennoilla kuulet avaruuden kauneimmasta värinäytelmästä, revontulista, näet upeat kuvat ja videot ja saat luennoitsijoilta vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Esittelemme Sodankylän Geofysiikan observatorion toimintaa ja LappiSat -hanketta, jossa rakennamme oikeaa satelliittia! Lisäksi ohjelmassa on Tutkijoiden yössä suosittu Valo ja Aika -luento, jonka lopussa kokeillaan revontulten tai ainakin yötaivaan kuvaamista omalla kameralla (sään salliessa). Observatorion kansainväliset tutkijat esittelevät tutkimusaiheitaan englanniksi rinnakkaisessa sessiossa.

Kahvia, teetä, mehua ja marjapiirakkaa on tarjolla klo 18.30 alkaen.

Tapahtuma on maksuton, tervetuloa!

🇬🇧 During the Researchers' Night at Sodankylä Geophysical Observatory you will hear about the most beautiful lightshow in space, the Northern Lights, with beautiful photos and videos. SGO Scientists will be ready to answer your questions about their work.

We will present the work of SGO, and the LappiSat -project (both in Finnish), within which we are building a real satellite! Furthermore, you will hear the lecture "Light and Time" (in Finnish), at the end of which we will go outside and try to photograph the night sky (weather permitting).

In the upstairs meeting room SGO's international researchers will tell about their research in English.

Coffee, tea, juice and cake will be served from 18.30.

The event is free of charge.  Welcome!

Yleisöluennot suomeksi / Lectures in Finnish

(Tähtelän päärakennuksessa Polariassa alakerran luentosalissa, Tähtelä main building Polaria, downstairs lecture room)

18:00 – Lappi matkalla avaruuteen - LappiSat-hankkeen esittely (Jouni Envall)

19:00 – Löytöretkiä polaarialueen observatorioon (Eija Tanskanen)

20:00 – Valo ja aika - voiko aikaa tallentaa tiedostoon? (Thomas Ulich)

Lectures in English / Yleisöluennot englanniksi

(Tähtelän päärakennuksessa Polariassa yläkerran KAIRA-salissa, Tähtelä main building Polaria, upstairs KAIRA-room)

18:00 – Middle Atmospheric Ozone: Response to Space Weather and Long-Term Trends (Kenneth Nilsen)

18:30 – Radio Meteor Observation at Sodankylä (Emranul Sarkar)

19:00 – Space Science Research in Ethiopia (Samson Moges)

19:30 – Artificial Intelligence in Space Research (Ruslan Sherstyukov)

20:00 – Earth’s Upper Atmosphere and Space Weather Impacts (Neethal Thomas)


Tuesday 8 February 2022

SGO:n harjoittelupaikat ja kesätyöt 2022

Harjoittelupaikat ja kesätyöt vuodelle 2022 ovat haussa 20.2.2022 saakka. Paikkoja on yhteensä 9 observatorion eri tutkimusyksiköissä, jotka sijaitsevat Sodankylässä ja Oulussa (seismologia ja kosminen säteily). Paikkoja täytettäessä pääpaino on yliopistotason opiskelijoissa, mutta mahdollisuuksien mukaan muitakin palkataan. Muutamia paikkoja on avoinna myös lukioikäisille tämän tekstin lopussa.

Vuoden 2022 yliopistoharjoittelijoiden rekrytointi tapahtuu SAIMA-järjestelmän kautta. Sähköpostihakemuksia ei käsitellä. Mikäli olet jo ehtinyt  lähettää hakemuksen, täytä se uudelleen SAIMASSA! Hakemukset ovat Saimassa kahdessa osassa: toisessa tehtävät, joissa työtehtävät ovat suomeksi, ja toisessa ne, joissa pääasiallinen työkieli on englanti. Voit hakea halutessasi molempiin.

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=1&id=000012746&lang=fi

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=1&id=000012748&lang=fi

Lopputyöaiheita sekä muita opiskeluihin liittyviä harjoittelupaikkoja voit tiedustella ympäri vuoden.


SAIMAn kautta on tarjolla mm. seuraaviin aihepiireihin liittyviä tehtäviä:

 1. Harjoittelija osallistuu observatorion jatkuvien mittausten ylläpitoon, osallistuu havaintotyöhön kesälomien aikana sekä dokumentointiin, pitkäaikaisaineistojen käsittelyyn ja arkistointityöhön.Tehtävät määräytyvät hakijan osaamistason perusteella. Eduksi katsotaan yliopistotason avaruusfysiikan ja geofysiikan opinnot. Ajankohta touko-elokuu. (Vastuullinen ohjaaja Thomas Ulich/Tero Raita)
 2. Monimutkaiset magneettiset rakenteet työssä tutustutaan magneettisen ympäristön muutoksiin lyhyillä ja pitkillä aikaskaaloilla. Lyhyillä aikaskaaloilla tutkitaan magneettikentän nopeita vaihteluita (pulsaatioita) ja magneettikentän kierteisyyttä maan lähiavaruudessa sekä auringossa. Pitkillä aikaskaaloilla tutkitaan magneettinapojen liikettä ja mietitään liikkeen fysikaalisia syitä. Magneettisen ympäristön muutokset vaikuttavat moniin jokapäiväisiin järjestelmiin kuten sähkönjakeluun, navigointiin ja viestintään, joten häiriöiden esiintymisajankohdan ja intensiteetin ennustaminen on tärkeää. Työ on osa kansallisella tiekartalla olevaa Earth-Space Research Ecosystem infrastruktuuria ja EU:n PITHIA hanketta. (Vastuullinen ohjaaja Eija Tanskanen)
 3. Ennen havaitsemattomien äänitaajuisten radioaaltojen luokittelu ja analysointi. SGO:lla on maailman herkin ELF-VLF-vastaanotin Sodankylän Pomokairassa. Sen herkkyys on jopa 100-kertainen vastaaviin laitteisiin verrattuna. Sillä havaitaan mm. jokainen salamanisku ympäri maailmaa ja sellaisia Maan magnetosfäärissä syntyviä emissioita, joita muualla ei pystytä rekisteröimään. Tehtävänä on verrata näitä emissiota muihin geofysikaalisiin mittauksiin ja ilmiöihin. Suunniteltu työ johtaa todennäköisesti tieteelliseen julkaisuun. (Vastuullinen ohjaaja Jyrki Manninen)
 4. Revontulien esiintyminen ja vaihtelu työssä tutkitaan revontulia, niiden perusfysiikkaa ja vaihtelua viimeisen sadan vuoden ajalla. Työssä tutustutaan peruslaskennan työkaluihin ja revontulista tehtyihin mittauksiin all-sky-kameralla, satelliiteilla ja magnetometreillä. Työssä etsitään revontulirikkaita ja -köyhiä ajanjaksoja ja vertaillaan avaruussääolosuhteita näiden jaksojen aikana. Lisäksi työssä tutustutaan revontulien alkusyihin aurinkotuulessa ja auringossa sekä vanhojen mittausten digitointiin käytettävään digitointilaitteeseen DigiMAG. Työ on osa Suomen Akatemian ”Space storms” projektia sekä FIRI/FLEX-EPOS instrastruktuuria. (Vastuullinen ohjaaja Alexander Kozlovsky)
 5. Hiukkaspresipitaation havaitseminen ja vaikutukset yläilmakehän otsonikemiaan maanpinta- ja satelliittihavainnoista. Harjoittelussa opitaan analysoimaan mittausaikasarjoja signaalinkäsittelyn työkalujen avulla. (Vastuullinen ohjaaja Antti Kero)
 6. Sodankylän geofysiikan observatorio on kehittämässä omaa satelliittiosaamiskeskustaan, johon kuuluu olennaisena osana oma satelliittimissio. Työtehtäviin kuuluu satelliitin ja avaruusinstrumenttien mekaaniset suunnittelu- ja kehitystehtävät. Odotamme sinulta työtehtävään soveltuvaa osaamista, vähintään yhden 3D-mallinnusohjelman osaamista (esim. Inventor, SolidWorks) sekä alan kursseja suoritettuina. Arvostamme erityisesti halukkuutta uusien asioiden oppimiseen ja itsesi kehittämiseen sekä kokemusta aiemmista avaruusalaan liittyvistä projekteista ja mekaanisista työtehtävistä. Työn jatkamisesta opinnäytteeksi voidaan neuvotella erikseen. Työssä on etätyömahdollisuus. (Vastuullinen ohjaaja Jouni Envall)


Sekä englanninkielisessä haussa:

 1. Solar activity predictions. Solar activity in the form of sunspot numbers, solar flares, coronal mass ejections, solar particle storms, geomagnetic disturbances, etc. varies within the 11-year solar cycle. On top of that, 11-year solar cycles are modulated in their size, from the Maunder minimum in the early 17th century to the Modern maximum in the late 20th century. For planning space missions, it is important to forecast the level of activity. Physically, the solar activity variability has a significant chaotic component and is not expected to be predictable on a timescale longer than 5-10 years. The task of this project is to perform a formal prediction of solar activity using modern AI methods, e.g., machine learning, neural network, etc. and define the limit of its predictability. The work will be performed at the Oulu campus, under the supervision of Prof. Usoskin. Candidates should possess a basic knowledge of AI methods and corresponding programming skills. (Supervisor Ilya Usoskin)
 2. Organization of telemetry, alerts and safe code deployment for remote neutron monitors in Antarctica. In particular, the trainee will assemble a prototype of our current infrastructure in Antarctica (2 raspberry Pi's + network) and write code for the telemetry acquisition, alerts and safe code deployment. He/she will learn how to work with Linux, how to operate remote servers, how to write bash scripts. (Supervisor Stepan Poluianov)


Lukioikäisille on tarjolla erilaisia tutkimusavustajan tehtäviä ja aineistojen järjestelytehtäviä. Näihin tehtäviin löydät hakulomakkeen täältä (kohdasta Other Student Applications):

https://sgo.fi/Contact/ContactUs.php


Lisätietoja: Hanna Silvennoinen (etunimi.sukunimi@oulu.fi, puh. 0294 481410)

Traineeship and summer work 2022 at SGO

SGO's summer work and university traineeship call is now open until February 20th 2022 for 9 positions in different research units of SGO. The units are located in Sodankylä and Oulu (seismology and cosmic ray groups). The main target of this call is university students but other candidates are also considered when applicable. There are also few summer work position available for for 15-18 year olds (see the end of this post) considering a career in science. 

The application process for university traineeship is done in SAIMA. Below are the topics. Note! University traineeship E-mail applications will not be handled in 2022 call. Please, fill the form in SAIMA. The call in SAIMA is in two parts where the first part is in Finnish. These positions are also available in English, please refer to position numbers below in your application. The second part of the call is in English. You can apply to both calls.

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=1&id=000012746&lang=fi

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=1&id=000012748&lang=fi


The topics in call published in Finnish include:

 1. The trainee participates in the continuous observatory measurement work, participates in observations and documentation partially during staff summer holidays, participates data handling and archiving. The tasks depend on the skills the trainee has. University level studies in space physics and geophysics are preferred. (Supervisor: Thomas Ulich/Tero Raita)
 2. Complicated magnetic structures take us to get to know changes in magnetic environment both in short and long time scales. In short time scales the twisted structures of the magnetic field (in near Earth space and in Sun) and their annual and seasonal variation. In long time scales the movement of magnetic poles are studied and the physical reasons will be investigated. Changes in the magnetic environment cause effects in every day systems as distribution of electricity, navigation, and communication. That is the reason why it is important to forecast the occurrence and intensity of these disturbances. This topic is a part of Earth-Space Research Ecosystem infrastructure on the Finnish national roadmap and EU PITHIA project. (Supervisor: Eija Tanskanen)
 3. Classification and analysis of audible radio waves that have not been observed earlier. SGO has the world’s most sensitive ELF-VLF receiver in Pomokaira, Sodankylä. Its sensitivity is even 100 times better than any other similar receiver in the world. It can detect e.g., every single lightning discharge around the Earth, and such emissions that are generated in the Earth's magnetosphere, and what others cannot observe. Task will be collecting these emissions from SGO data and classify them into different groups. The work will expectedly lead to a research publication. 2 positions available. (Supervisor: Jyrki Manninen)
 4. In this work we study the northern lights, their basic physics and variations during past 100 years. In this task we get to know basic calculation tools and different kind of observations of northern lights made e.g., by all-sky camera, satellites, and magnetometers. Task is to search very active and very quiet periods, and then those periods will be compared. We will also get to know main sources of northern lights in solar wind and the Sun. This work is a part of Space storms project funded by the Academy of Finland, and it is a part of FIRI/FLEX-EPOS infrastructure. (Supervisor: Alexander Kozlovsky)
 5. Energetic particle precipitation detection and their consequences on the upper atmospheric ozone chemistry based on ground based and satellite datasets. In the internship, students will learn usage of signal processing methods in the analysis of time-series. (Supervisor: Antti Kero)
 6. Sodankylä Geophysical Observatory is building its own satellite knowledge center with its own satellite mission. This topic includes the designing and developing mechanical satellite and space instruments. We expect you to have the applicable knowledge and education and familiarity with at least one 3D modelling software (e.g. Inventor, SolidWorks). Willingness to learn new skills is appreciated as well as previous experience in space related projects and working with mechanics. There is a possibility to extend this topic into a thesis work. Option to work remotely. (Supervisor: Jouni Envall)

The topics in the English only call:

 1. Solar activity predictions. Solar activity in the form of sunspot numbers, solar flares, coronal mass ejections, solar particle storms, geomagnetic disturbances, etc. varies within the 11-year solar cycle. On top of that, 11-year solar cycles are modulated in their size, from the Maunder minimum in the early 17th century to the Modern maximum in the late 20th century. For planning space missions, it is important to forecast the level of activity. Physically, the solar activity variability has a significant chaotic component and is not expected to be predictable on a timescale longer than 5-10 years. The task of this project is to perform a formal prediction of solar activity using modern AI methods, e.g., machine learning, neural network, etc. and define the limit of its predictability. The work will be performed at the Oulu campus, under the supervision of Prof. Usoskin. Candidates should possess a basic knowledge of AI methods and corresponding programming skills. (Supervisor Ilya Usoskin)
 2. Organization of telemetry, alerts and safe code deployment for remote neutron monitors in Antarctica. In particular, the trainee will assemble a prototype of our current infrastructure in Antarctica (2 raspberry Pi's + network) and write code for the telemetry acquisition, alerts and safe code deployment. He/she will learn how to work with Linux, how to operate remote servers, how to write bash scripts. (Supervisor Stepan Poluianov)


In addition, we have couple of one month long positions open for 15-18 years olds interested in career in science. These tasks include different research assistant and data archiving tasks. Please find an application form for these positions here (Other Student Applicants): 

https://sgo.fi/Contact/ContactUs.php


Further information: Hanna Silvennoinen (etunimi.sukunimi@oulu.fi, tel. +358 294 481410)

Tuesday 4 January 2022

HISSA project develops new methods for the upcoming EISCAT_3D

HPC-approach to Ionospheric Situational Awareness (HISSA), a consortium between University of Helsinki, CSC and SGO/University of Oulu, is selected as one of the 7 projects to be funded under the Finnish Academy special programme targeted at the EuroHPC initiative, quantum computing and high-performance computing for the period 2022–2024!

EISCAT_3D measurement volumes at different altitudes (dashed lines).
SGO/University of Oulu team aims to develop new advanced high-power computing solutions for the EISCAT_3D radar to enable more accurate monitoring of the polar ionosphere and its dynamical coupling to the atmosphere. Moreover, the new EISCAT_3D methodologies will enable a better ground-truth validation approach for various satellite missions, as well as evermore comprehensive theoretical models, both aiming to measure/simulate the global dynamical coupling between the space weather and the atmosphere. 

We are excited to start this project now in the beginning of 2022, to get ready for the upcoming EISCAT_3D era!

For more information on the project, please contact us